اعجاز قرآن با توجه به امی بودن پیامبر(ص)

تا قبل از اسلام در حجاز آموختن علم در میان مردم مرسوم نبود و جایی برای درس خواندن وجود نداشت.

پیامبر(ص)در عین امی بودن از همان ابتدای بعثت،آیاتی را برمردم خواند که برترین معارف را در زمینه خدا پرستی،معاد،انسان شناسی،اخلاق و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی در بر داشت که بزرگترین دانشمندان را به تکاپو واداشت. 

پیام آیه 48 سوره عنکبوت:اعجاز قرآن با توجه به امی بودن پیامبر(ض)؛شگفتی و زیبایی خاض قرآن مرتبط با:نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

/ 0 نظر / 8 بازدید