مقدمه

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد        دل رمیده ی مارا انیس ومونس شد

نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت       به غمزه مساله آموزصد مدرس شد

پیام بیت1:بعثت پیامبر(ص) ونزول قرآن 

پیام بیت2:اعجاز قرآن وامی بودن پیامبر(ص)

/ 0 نظر / 8 بازدید