هدف

میخواهیم به بررسی اعجاز قرآن و جنبه های گوناگون آن بپردازیم.اعجازی که خداوند برای اثبات خدایی بودن آن مخالفان را به تحدی دعوت مینماید و خواهیم دید که رمز جاودانگی خاتم النبیین چیست.

/ 0 نظر / 8 بازدید