چگونگی تاثیر ناپذیری قرآن از فرهنگ و عقاید دوران جاهلیت

آیات 1 تا 5 سوره علق به بیان این موضوع میپردازد:

پیام این آیات:عرضه قرآن مجید توسط پیامبری امی از موضوعات شگفت انگیز است.؛قرآن مجید از همان ابتدا با دعوت به علم اندوزی و تاکید بر آن در میان جامعه جاهلیت به دور از تاثیر پذیری از آن بر فضای آن جامعه اثر گذاشت. 

در ادامه منتظر مطالب بعدی ما باشید...

/ 0 نظر / 9 بازدید